CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Hide details for 12/200012/2000
119/2000/QĐ-UB29/12/2000Attachment IconV/v ban hành bộ đơn giá lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Bình Phước
117/2000/QĐ-UB28/12/2000Attachment Iconv/v Ban hành quy định thực hiện Quy chế quản lí đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
114/2000/QĐ-UB26/12/2000Attachment IconV/v Ban hành bộ đơn giá xây dựng cấp thoát nước tỉnh Bình Phước
113/2000/QĐ-UB22/12/2000Attachment IconV/v Thay đổi thành viên trong các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập
111/2000/QĐ-UB20/12/2000Attachment IconV/v Thành lập hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
109/2000/QĐ-UB01/12/2000Attachment IconV/v Ban hành quy định thực hiện phân cấp đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2000/CT-UB20/12/2000Attachment IconV/v Thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá hộ nghèo đói theo chuẩn mới
27/2000/CT-UB07/12/2000Attachment IconV/v Tổ chức triển khai xây dựng Hương ước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470