CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Hide details for 12/199812/1998
176/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Thành lập ban chỉ đạo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998-2010
174/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Thành lập Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
173/1998/QĐ-UB31/12/98Attachment Iconv/v Giao hỉ tiêu kế hoạch điều hòa (bổ sung) vốn đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp năm 1998 tỉnh Bình Phước
171/1998/QĐ-UB29/12/98Attachment Iconv/v Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động lao động công ích năm 1999
170/1998/QĐ-UB24/12/98Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
167/1998/QĐ-UB17/12/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng giám định lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bình Phước"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470