CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Hide details for 10/199810/1998
127/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các Doanh nghiệp nhà nước năm 1998
126/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố,thôn,sóc thuộc tỉnh Bình Phước
124/1998/QĐ-UB16/10/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lí
119/1998/QĐ-UB05/10/98Attachment Iconv/v Ban hành Quy định thời gian kiến thiết cơ bản của một số cây trồng, vật nuôi
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470