CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
6
Hide details for 6/19986/1998
72/1998/QĐ-UB13/06/98Attachment Iconv/v Ban hành đơn giá đất thổ cư khu tái định cư
71/1998/QĐ-UB05/06/98Attachment Iconv/v bổ sung Bảng giá đền bù giải tỏa ban hành kèm theo Quyết định 2023/QĐ-UB ngày 25/10/1997 của UBND tỉnh
70/1998/QĐ-UB02/06/98Attachment Iconv/vPhê duyệt dự án : Quy hoạch và phát triển thủy sản tỉnh Bình Phước đến năm 2000 & 2010
68/1998/QĐ-UB02/06/98Attachment Iconv/v giao chỉ tiêu thu, lập Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 1998
17/1998/CT-UB23/06/98Attachment Iconv/v "tăng cường công tác quản lí đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước"
16/1998/CT-UB02/06/98Attachment Iconv/v "Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh"
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8610
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470